Aktualizace

Bodyguard, osobní strážce, ozbrojené doprovody, profesionalita, diskrétnost a mlčenlivost.
Všichni členové profesionální osobní ochranky mají za sebou bohatou zkušenost z ozbrojených složek, někteří jako profesionální zápasníci.
Naše práce patří mezi jedno z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších n...

Další informace
V obchodu ukažte tento kód:
Získat nabídku

Služby

Bezpečnostní služba specializovaná na ochranu osob, ozbrojené doprovody a diskrétnost.

 • Bodyguard HM

  1,00 Kč
  Bezpečnostní služba v Praze na ochranu osob, ozbrojené doprovody a řešení krizových situací. Ochrana jak fyzických, tak právnických osob. Ochranka, která stojí při Vás.
 • Bodyguard HM

  1,00 Kč
  jmenuji se Martin Hrádek, dříve jsem sloužil jako elitní voják 4 BRn-brigáda rychlého nasazení AČR, účast v mezinárodních misích KFOR. Po odchodu z armády jsem se rozhodl založit malou soukromou bezpečnostní službu specializovanou především na osobní ochranu osob. Kdy jako elitní voják jsem získal zkušenosti pro výkon osobního strážce.Naše služby patří mezi jedno z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších povolání na světě. Při plnění náročných úkolů dobře víme, že přebíráme odpovědnost za bezpečí a život klienta.Smyslem je, aby v ČR byla funkční bezpečnostní služba na profesionální úrovni zajišťující služby v oblasti bezpečnosti pro daného klienta.Zajištění ochrany pro toho kdo jí potřebuje. Ochrana fyzické osoby, ochrana podnikatelů, ochranka politických subjektů, ochrana zahraničních klientů., ochranka na akcích různého charakteru. Ochranka, která bude pří Vás, tam kde jí opravdu potřebujete, tak aby splnila svůj úkol.
 • Bodyguard HM

  My name is Martin Hrádek, previously I served as an elite army soldier - the 4th Brigade of rapid deployment of the Army Czech Republic, participation in international KFOR missions. After leaving the army, I decided to set up a small private security service specializing in personal protection. When I was an elite soldier, I gained experience for personal guard. Our services are one of the most demanding and dangerous jobs in the world. While performing challenging tasks, we are well aware that we take responsibility for the safety and life of our client.The purpose is to be a professional security service on a professional level providing security services for the client. Provide protection for those who need it. Protection of a natural person, protection of entrepreneurs, security of political subjects, protection of foreign clients, security at events of various character. The protection that will be in our hands where you really need it to fulfill your task.Detective service to
 • Leibwächter

  Mein Name ist Martin Hrádek, zuvor diente ich als Elitesoldat 4 BRn-Brigade des schnellen Einsatzes von ACR, Teilnahme an internationalen KFOR-Missionen. Nachdem ich die Armee verlassen hatte, beschloss ich, einen kleinen privaten Sicherheitsdienst einzurichten, der auf Personenschutz spezialisiert war. Als ich ein Elite-Soldat war, sammelte ich Erfahrung für persönliche Wache.Unsere Dienstleistungen gehören zu den anspruchsvollsten und gefährlichsten Jobs der Welt. Bei anspruchsvollen Aufgaben sind wir uns bewusst, dass wir Verantwortung für die Sicherheit und das Leben des Kunden übernehmen.Der Zweck ist, dass die Tschechische Republik ein professioneller Sicherheitsdienst auf professioneller Ebene ist, der Sicherheitsdienste für den Kunden anbietet.Bietet Schutz für diejenigen, die es brauchen. Schutz einer natürlichen Person, Schutz von Unternehmern, Sicherheit von politischen Themen, Schutz von ausländischen Kunden, Sicherheit bei Veranstaltungen verschiedener Art.Der Schutz,

Leibwächter

 • Leibwächter

  Mein Name ist Martin Hrádek, zuvor diente ich als Elitesoldat 4 BRn-Brigade des schnellen Einsatzes von ACR, Teilnahme an internationalen KFOR-Missionen. Nachdem ich die Armee verlassen hatte, beschloss ich, einen kleinen privaten Sicherheitsdienst einzurichten, der auf Personenschutz spezialisiert war. Als ich ein Elite-Soldat war, sammelte ich Erfahrung für persönliche Wache.Unsere Dienstleistungen gehören zu den anspruchsvollsten und gefährlichsten Jobs der Welt. Bei anspruchsvollen Aufgaben sind wir uns bewusst, dass wir Verantwortung für die Sicherheit und das Leben des Kunden übernehmen.Der Zweck ist, dass die Tschechische Republik ein professioneller Sicherheitsdienst auf professioneller Ebene ist, der Sicherheitsdienste für den Kunden anbietet.Bietet Schutz für diejenigen, die es brauchen. Schutz einer natürlichen Person, Schutz von Unternehmern, Sicherheit von politischen Themen, Schutz von ausländischen Kunden, Sicherheit bei Veranstaltungen verschiedener Art.Der Schutz,

Bodyguard HM

 • Bodyguard HM

  My name is Martin Hrádek, previously I served as an elite army soldier - the 4th Brigade of rapid deployment of the Army Czech Republic, participation in international KFOR missions. After leaving the army, I decided to set up a small private security service specializing in personal protection. When I was an elite soldier, I gained experience for personal guard. Our services are one of the most demanding and dangerous jobs in the world. While performing challenging tasks, we are well aware that we take responsibility for the safety and life of our client.The purpose is to be a professional security service on a professional level providing security services for the client. Provide protection for those who need it. Protection of a natural person, protection of entrepreneurs, security of political subjects, protection of foreign clients, security at events of various character. The protection that will be in our hands where you really need it to fulfill your task.Detective service to

Bezpečnostní služba na ochranu osob

 • ochrana osob

  jmenuji se Martin Hrádek, dříve jsem sloužil jako elitní voják 4 BRn-brigáda rychlého nasazení AČR, účast v mezinárodních misích KFOR. Po odchodu z armády jsem se rozhodl založit malou soukromou bezpečnostní službu specializovanou především na osobní ochranu osob. Kdy jako elitní voják jsem získal zkušenosti pro výkon osobního strážce.Naše služby patří mezi jedno z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších povolání na světě. Při plnění náročných úkolů dobře víme, že přebíráme odpovědnost za bezpečí a život klienta.Smyslem je, aby v ČR byla funkční bezpečnostní služba na profesionální úrovni zajišťující služby v oblasti bezpečnosti pro daného klienta.Zajištění ochrany pro toho kdo jí potřebuje. Ochrana fyzické osoby, ochrana podnikatelů, ochrana politických subjektů, ochrana zahraničních klientů., ochranka na akcích různého charakteru. Ochranka, která bude pří Vás, tam kde jí opravdu potřebujete, tak aby splnila svůj úkol.

Bodyguard HM

 • Bezpečnostní služba zaměřena na osobní ochranu osob, ozbrojené doprovody a detektivní služby. Smyslem je, aby v ČR byla funkční bezpečnostní služba na profesionální úrovni zajišťující služby v oblasti bezpečnosti pro daného klienta. Ochrana při výběru nebo převozu finanční hotovosti. Ochrana na zabezpečení kulturních akcí různého charakteru. Ochranka, která stojí při Vás.
 • působnost Praha, ČR a EU.
 • jdeme tam, kde je nás potřeba
 • nepodceňujte dnešní bezpečnostní situaci


 • Více zde: http://www.bodyguard-hm.com/

  Kontaktujte nás

  Kontakt

  Zavolat
  • 728 184 284

  Adresa

  Vyhledat trasu
  Přívozní 1600/2b
  170 00 Praha 7
  Česko

  Otevírací doba

  po:7:00–20:00
  út:7:00–20:00
  st:7:00–20:00
  čt:7:00–20:00
  pá:7:00–20:00
  so:7:00–20:00
  ne:7:00–20:00
  Kontaktujte nás
  Zpráva byla odeslána. Brzy se vám ozveme.